Philippe Muyters ging af en toe de mist in met rekenfoutjes, maar slaagde als minister van Financiën en Begroting: zijn cijfers bleven uit het rood. Maar hij lag al te vaak in de knoop met zijn andere bevoegdheden.

 

Visie

Philippe Muyters had een uitgebalanceerde visie op begroting en financiën, op arbeid, en op de sociaaleconomische dossiers in het algemeen. Dat kwam niet echt uit de verf, deels door communicatieblunders, deels door het gebrek aan samenhang in zijn portefeuille, en deels omdat de schaduw van minister-president Kris Peeters (CD&V) over hem viel.

Daadkracht

De trein van het financieel en begrotingsbeleid van de Vlaamse overheid bleef op de sporen en reed zelfs op tijd. Het tekort werd snel weggewerkt, mede dankzij een belastingverhoging (de schrapping van de jobkorting).

De politiek om overschotten te realiseren om andere overheden toe te laten tekorten te hebben, werd verlaten. Achteraf bekeken had men meer kunnen besparen, maar dat stond niet in het regeerakkoord.

Belangrijk is ook dat de investeringsuitgaven op niveau bleven. Zwakke punten waren de fouten die wel eens slopen in de verkeersbelasting, en de combinatie van de portefeuille Financiën en Begroting met andere bevoegdheden. Een minister van Financiën moet neen kunnen zeggen tegen andere ministers. Tegen zichzelf neen zeggen, levert moeilijkheden op. Sommigen doen dat bijgevolg te weinig, Muyters deed het te veel. Zo kon minister van Werk Muyters zijn werkwinkels niet assertief genoeg verdedigen tegen de bezuinigingsdrift van minister van Financiën Muyters.

Er gebeurde veel – ook in akkoord met de sociale partners – om de werkzaamheidsgraad te verhogen maar de resultaten bleven uit. De jeugdwerkloosheid evolueerde slecht, maar over jongerenstages werd vooral geruzied met federaal minister De Coninck.

Het Vlaams sociaal overleg bleef werken, in tegenstelling tot het federale, maar het leed aan hetzelfde euvel als de VIA-acties: heel breed en met resultaten die onduidelijk bleven.

In het domein Sport hield Philippe Muyters zich uiteindelijk gedeisd. Het sierde hem dat hij de chef-sport van zijn kabinet niet politiek benoemde aan de top van Bloso.

In de Ruimtelijke Ordening wordt zijn passage teleurstellend genoemd.

Communicatie

Muyters slaagde erin geregeld in het nieuws te komen, maar iets te vaak met reken- en andere fouten. Inzake Financiën ging Kris Peeters soms met de pluimen lopen. Inzake Werk was VDAB-baas Fons Leroy soms meer publiek aanwezig dan zijn minister en vaak met sterkere inhoudelijke boodschappen.