Freya Van den Bossche toonde zich een stevige vakminister, maar kampte met een gebrek aan middelen.

 

Visie

Freya Van den Bossche heeft zichzelf deze regeerperiode heruitgevonden als ernstige vakminister met een no-nonsenseaanak. Ze zette het groenestroombeleid op een nieuwe, gezondere koers, weg van de oversubsidiëring, met meer aandacht voor energiebesparing. Ze boorde ook als eerste het potentieel van groene warmte aan.

Van den Bossche deed vanuit haar positie ook aan politieke vernieuwing, door zwaar het mes te zetten in de mandaten van intercommunales en aan te dringen op fusies.

In haar woonbeleid trachtte ze milieu en sociaal beleid te combineren, bijvoorbeeld door stimulansen te geven om sociale woningen energiezuinig te maken. Ze zorgde ook voor vereenvoudiging van het stelsel van de premies voor energiebesparing en isolatie.

Daadkracht

Het beleid van Van den Bossche werd doorkruist door federale maatregelen, zoals het stopzetten van de steun voor energiebesparende maatregelen. De late maar snel doorgevoerde hervorming van de groene stroom leidde tot een stop-and-gobeleid, waar de sector zwaar onder heeft geleden. De geschrapte federale maatregelen werden slechts zeer gedeeltelijk vervangen door Vlaamse initiatieven. Dat en het gebrek aan beleidsruimte in de Vlaamse regering deed zich ook in het woonbeleid van de minister voelen. Nieuwe stimulansen om te investeren in energiebesparing kwamen er pas laat. Het budget voor de sociale woonleningen was dit jaar al na enkele maanden op, pas na overleg met minister Philippe Muyters (N-VA) werd een oplossing gevonden.

Daarnaast zijn er wel inspanningen geleverd om gezinnen met een laag inkomen die wachten op een sociale woning, sneller recht te geven op een huurpremie en worden er de komende jaren duizenden bescheiden huurwoningen gebouwd.

De minister leed ook een aantal opvallende nederlagen. De netvergoeding voor eigenaars van zonnepanelen kwam er niet na een beslissing van de Brusselse rechtbank, een echte fusie van de netbeheerders werd afgeblokt en delen van het grond- en pandendecreet werden vernietigd door het Grondwettelijk Hof, een erfenis van haar voorgangers.

Communicatie

Op het vlak van communicatie valt minister Van den Bossche niets meer te leren. In het begin van de regeerperiode was ze onzichtbaar, een bewuste zet om af te raken van haar al te frivole imago.

Daarna kwam ze bijna alleen over haar bevoegdheden in de media. Haar communicatie blijft nog wel sterk geschoeid op de Stevaert-methode: concrete leuke dingen voor de mensen aanbieden.