Ook in het kleine kan men groot zijn. Verherstraeten reed een mooi parcours bij de wettelijke omzetting van het Vlinderakkoord.

 

Visie

Een vervelende klus, maar iemand moest het doen. Samen met Melchior Wathelet (CDH) zette Servais Verstraeten het Vlinderakkoord om naar talloze bijzondere wetten. Ook de parlementaire afwikkeling volgde hij op de voet. Een groot visionair is aan de Kempenaar niet verloren gegaan. Hij kon bogen op een uitstekend kabinet, met de institutionele bolleboos Benjamin Dalle als puntspeler. Maar de staatssecretaris speelde zijn rol met verve en met veel respect voor de verschillende partners in het akkoord.

Daadkracht

De partijvoorzitters bepaalden zijn speelveld. De knelpunten bij de omzetting kreeg de zogeheten Comori (een kransje met de partijvoorzitters en de betrokken ministers) op het bord. Dat etaleerde zijn zwakste kant. Als creatieve dealmaker speelde Verherstraeten geen rol van betekenis, in tegenstelling tot zijn voorzitter Wouter Beke. Zijn collega Melchior Wathelet kwam daar een stuk sterker voor de dag. Al steekt Di Rupo wellicht de meeste pluimen op de hoed.

Ook die andere bevoegdheid, de Regie der Gebouwen, bestuurde Verherstraeten als een goede huisvader. Voor het leggen van fundamentele opties, was de tijd veel te kort. Maar de christendemocraat slaagde erin om een haast legendarische achterstand inzake jaarrekeningen en domaniale wetten goed te maken. Hij zette vaart achter de dossiers wat de bouw van nieuwe gevangenissen mogelijk maakte.

Communicatie

Verherstraeten kende zijn plek. Communicatief was hij geen tafelspringer.

Het oordeel van Le Soir: 52/100

Verherstraeten verzorgde de dienst naverkoop van een staatshervorming die onder een algemene onverschilligheid werd afgewerkt en krijgt 52/100.