Chastel heeft geen potten gebroken, zelfs geen potje. Als een boekhouder heeft hij de begrotingsbeslissingen van deze regering netjes genotuleerd.

 

Visie

Chastel is geen leider, niet iemand die zijn stempel drukt en een onuitwisbare indruk maakt. Bovendien is het sowieso moeilijk om als begrotingsminister een eigen visie te ontwikkelen. Als je niet tegelijkertijd vicepremier bent, ben je eerder een boekhouder. De visie op het begrotingsbeleid wordt voor een belangrijk stuk gedicteerd door Europa en als er al wordt afgeweken, zijn het de topministers die daarover beslissen.

Daadkracht

Maar Chastel heeft ook geen enkele moeite gedaan om op de begrotingsbesprekingen te wegen. Vechten voor een zaak die je niet tot in de finesses beheerst, is sowieso moeilijk. Dan kan je moeilijk anders dan gedwee volgen wat je vicepremier Didier Reynders en de andere vicepremiers beslissen. Waar Chastel trots op is, is dat hij vorig jaar de doelstelling van de onderbenutting van kredieten overtroffen heeft. Hij is erin geslaagd om de departementen meer dan een miljard euro minder te laten uitgeven dan begroot.

Communicatie

Zijn communicatie, althans in Vlaanderen, beperkte zich bijna uitsluitend tot het meedelen van het begrotingsresultaat samen met de andere ministers.

Het oordeel van Le Soir: 41/100

Le Soir geeft Chastel 41/100, omdat hij langs Franstalige kant beter scoort op communicatie.