Wie een puinhoop erft, zit in het voordeel: het kan alleen beter gaan. In geen tijd groeide Maggie De Block uit tot de populairste politica in deze regering.

 

Visie

Maggie De Block kende een aarzelende start. Maar als staatssecretaris hielp het regeerakkoord haar enorm. De toegang en de opvang kwamen in één hand terecht. In geen tijd groeide ze uit tot de populairste telg van deze regering. Naast haar imago van underdog leek de Vlaming het te waarderen dat er op zijn minst een sluiswachter de toegang tot het grondgebied bewaakte en desnoods met harde hand ingreep. Toch blijft voorzichtigheid bij de hoeraberichten geboden.

Daadkracht

De Block beëindigde de asielcrisis. Het aantal aanvragen daalde van 25.400 in 2011 naar 15.800 vorig jaar. Ook dit jaar zette de daling zich voort. Meteen kon een deel van de peperdure opvangcapaciteiten worden afgebouwd. De aanvragen worden sneller behandeld, wat het risico op latere regularisaties verkleint. Tegelijkertijd steeg het aantal erkenningen als politiek vluchteling (plus 3.000 in 2012).

Toch rest er een keerzijde. Het aantal asielzoekers in vergelijking met andere Europese landen blijft erg hoog. Het haperende terugkeerbeleid oogt nog problematischer. Dat vertoont een dalende tendens tot 4.600 vrijwillige en 3.500 gedwongen vertrekken in 2013. Gezien de instroom kan het niet anders dan dat heel wat asielzoekers in het niets verdwijnen.

Er kunnen ook vragen worden gesteld bij de manier waarop enkele goed geïntegreerde, werkende en dus niet van de sociale zekerheid levende afgewezen asielzoekers werden teruggestuurd. Het contrasteerde met de moeizame manier waarop criminele afgewezen asielzoekers worden buitengezet (het beloofde gesloten centrum in Vottem is nog steeds niet operationeel). Meer zelfs, De Block kon de praktijk waarbij criminelen worden geregulariseerd niet volledig uitroeien.

Communicatie

Vanuit het niets doorgroeien tot zowat de populairste politica vergt een uitgekiende communicatie. Als geen ander doseerde De Block haar mediaoptredens. Ze paste voor elk tegensprekelijk debat waardoor ze nooit onderdeel werd van het politieke gekrakeel. In moeilijke dossiers stuurde ze haar medewerkers. Hoogst uitzonderlijk kwam ze naar de studio, meestal om het werk af te maken. Moeiteloos kreeg ze de kijker op haar hand.

Het oordeel van Le Soir: 66/100

‘Dokter Maggie’ stak zich het liefst weg achter de cijfers en de objectiviteit van de feiten, zoals haar artsenopleiding haar ook had gevormd.