De nestrix van de Belgische ministers. Zowel als minister als vicepremier is Onkelinx efficiënt, maar haar terughoudendheid om veranderingen door te voeren, onderscheidt haar van de echte groten.

 

Visie

Laurette Onkelinx is zonder twijfel de meest ervaren politica van het land. Ze is al 22 jaar minister (waarvan 6 jaar minister-president van de Franse Gemeenschap). Ze is al 15 jaar vicepremier en ze bezet al 7 jaar de voor haar partij erg belangrijke departementen Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Zij vertolkt sinds 1999 de stem van de PS in de federale regering, en bleef dat doen toen partijgenoot Elio Di Rupo premier werd. Dat Laurette Onkelinx en de PS een visie hebben, kan niet worden ontkend. Dat die visie wel eens afwijkt van de visie die veel Vlamingen en Vlaamse regeerders hebben over sociale en economische thema’s, is evenmin te ontkennen. Haar visie is meer behoudend én meer herverdelend dat wat in het noordelijk landsdeel het gemiddelde is.

Daadkracht

De PS woog zwaar op het beleid van de regering-Di Rupo. Dat had te maken met haar electoraal gewicht, maar ook met de kracht van Laurette Onkelinx. Die heeft ervaring zat, verdedigt haar visie met verve, kan alle registers opentrekken en wordt ondersteund door een partijapparaat om u tegen te zeggen.

Er kan ook niet worden ontkend dat Onkelinx ondanks haar terughoudendheid om grote veranderingen door te voeren, toch een aantal stappen zette. Zo gaf zij de PS-zegen aan de pensioenhervormingen. Ze werkte met de deelstaten aan een nieuwe visie over de toekomst van de chronische zorg. En met de topambtenaren werkte ze een plan uit om de volgende regering de financiering van de ziekenhuizen te laten herzien.

Communicatie

In Franstalig België heeft ze een groot gezag opgebouwd en kon ze haar beleid goed ‘verkopen’. Dat lukte minder in Vlaanderen. Maar ze verwaarloosde de communicatie met het Vlaamse landsdeel niet. Laurette Onkelinx is een efficiënte vicepremier en vakminister en onderscheidt zich van de middelmaat. Maar de neiging om toch maar niet te veel hervormingen door te voeren, maakt dat ze onder de 70/100 blijft steken.

Het oordeel van Le Soir: 69/100

De collega’s van Le Soir zijn iets positiever en waarderen onder meer het verbod op ereloonsupplementen in tweepersoonskamers en de regeling voor de psychotherapie.