Door een hele rist maatregelen en een veelvuldige communicatie staat de fraudebestrijding nu echt op de kaart.

 

Visie

John Crombez bouwde voor een groot stuk voort op het beleid en werk van zijn voorganger Carl Devlies (CD&V), maar hij doet dat een stuk zichtbaarder. Slim, want zo kon hij een zeer snelle start nemen. De aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie over de grote fiscale fraudedossiers blijven ook nog altijd een inspiratiebron.

Hij kaderde zijn strijd in een driedubbele visie: fraude is niet alleen oneerlijk, maar ze werkt bovendien concurrentievervalsend en ondermijnt ons sociale model. Zo probeerde hij zijn strijd te verkopen aan zowel de kleine man als de bedrijfsleider, hoewel die laatste meer dan eens zijn ongenoegen liet blijken.

Daadkracht

De fraudemaatregelen – groot en klein – vlogen ons om de oren. Het regeerakkoord meldde er dan ook een hele rist om het net rond de fraudeurs strakker te spannen. Crombez heeft bijna dat hele lijstje contentieus afgewerkt. Hoewel hij vooral focuste op de grote fraude, heeft hij toch ook werk gemaakt van bijvoorbeeld uitkeringsfraude. Niet zo evident voor een socialist.

Voor heel wat van die maatregelen had hij de medewerking nodig van collega’s op Financiën, Justitie en Sociale Zaken. Hij liet zich daarbij niet leiden, maar nam zelf het initiatief. Opvallendste maatregelen waren een strenge antimisbruikbepaling om fiscale constructies aan te pakken en de invoering van het begrip ‘ernstige fiscale fraude’ met daaraan gekoppeld zwaardere straffen.

Feit is wel nog altijd dat te veel grote fraudezaken verjaarden omdat het onderzoek en/of de procedure voor de rechtbank te lang aansleepten. Dat beeld blijft hangen. Dat is ook de reden waarom hij niet anders kon dan tolereren dat fraudeurs hun straf afkochten. Crombez beweert nu wel dat Justitie voldoende versterkt is zodat de zogenaamde ‘afkoopwet’ bij grote fraude de volgende bestuursperiode de vuilnisbak in kan. Of dat meer is dan verkiezingspraat is, moet nog blijken. De invoering van de witte kassa in de horeca verloopt ook niet van een leien dakje.

Communicatie

Crombez communiceert graag, veelvuldig en scherp en heeft bovendien handig meegesurft op een aantal internationale gebeurtenissen zoals Offshore Leaks. Dat heeft toch gezorgd voor een begin van mentaliteitswijziging. Het is er in gedramd dat fraude niet meer zomaar blauwblauw wordt gelaten. Hij heeft bovendien, als voormalig kabinetschef, een duidelijke mening over meer dan fraudebestrijding alleen. (cv)

Het oordeel van Le Soir: 64/100

Le Soir geeft Crombez 64/100 en verwijt hem dat hij voornamelijk aandacht had voor zijn Vlaamse electoraat.