De toplui van de overheidsbedrijven zullen in de toekomst een pak minder in hun loonzakje krijgen. Die pluim kan Labille op zijn hoed steken.

 

Visie

Labille kijkt naar de wereld door een rode bril, letterlijk en figuurlijk. Hij draagt helemaal de etatistische visie van zijn partij op de overheidsbedrijven zoals Bpost of de NMBS uit. Wie voor een overheidsbedrijf werkt, moet bovendien tevreden zijn met een redelijk loon. Die visie gaat er in Wallonië in als zoete koek, maar botst op meer scepsis in Vlaanderen.

Daadkracht

De voorzitter van de socialistische mutualiteiten in Wallonië kwam begin vorig jaar als opvolger van Paul Magnette, die de PS ging leiden, in de regering. ‘In de overheidsbedrijven moet de loonkloof tussen de laagste en hoogste lonen redelijk zijn’, luidt het in het regeerakkoord. Wie simpelweg kijkt naar het loonzakje van de top, kan alleen maar vaststellen dat dat resultaat bereikt werd. Maar de weg daar naartoe was wel heel hobbelig. Hij slaagde er bovendien niet in om een algemene wettelijke regeling over de verloning van toplui door de regering te krijgen. Bij de benoeming van de nieuwe toplui werden de nieuwe lonen enkel ad hoc vastgelegd.

De benoemingen aan de top van de overheidsbedrijven – en zeker de NMBS – waren bovendien een zootje. Hoewel Labille daar zeker niet alleen de schuld voor draagt. Benoemen blijft bij uitstek een regeringszaak. Ook de conflicten met Didier Bellens (Belgacom) en Johnny Thijs (Bpost) beschadigden de regering.

De nieuwe structuur van de NMBS is een feit, maar over het vervoersplan mag de volgende regering definitief beslissen, bij gebrek aan politieke wil. Op ontwikkelingssamenwerking is hij er niet in geslaagd om de budgetten te vrijwaren. Maar hij heeft er wel een nieuwe wet op ontwikkelingssamenwerking door gekregen die er onder meer voor zorgt dat wat beslist wordt op andere domeinen, niet mag botsen met de lijnen uitgezet op ontwikkelingssamenwerking.

Communicatie

Hij gaf nogal eens een ongeïnteresseerde indruk en als hij al sprak was het vooral om voor de eigen Waalse achterban de linksheid van zijn beleid in de verf te zetten. Zijn communicatie was ook niet altijd even rechtlijnig, bijvoorbeeld toen het ging over het loon van de nieuwe topvrouw van Belgacom, Dominique Leroy.

Het oordeel van Le Soir: 64/100

Le Soir geeft hem 64 procent en prijst hem ook zijn werk in Congo.