Alle vragen over het klimaat

Dit moet u weten om mee te praten in het klimaatdebat

Wat als de opwarming de twee graden overschrijdt? Kan België wel het verschil maken? Kan één klimaatminister niet meer bereiken dan vier? Is het echte probleem niet overbevolking? Halen we het zonder kernenergie? Kan de wereld het tij nog keren?

Dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens, staat vast. Hoe we de CO2-uitstoot afbouwen, is minder duidelijk. De roep om een ambitieuzer en krachtdadiger klimaatbeleid klinkt alsmaar luider. In de aanloop naar de klimaattop van Glasgow zoeken wij antwoorden op de belangrijkste vragen in het klimaatdebat.