RSS-feeds De Standaard

Wat is RSS?

Dankzij RSS kan je met enkele muisklikken op de hoogte blijven van het meest recente nieuws over de onderwerpen van je voorkeur. De Engelse lettercombinatie staat voor Really Simple Syndication of Rich Site Summary. Het is een toepassing van de internettaal XML (Extended Markup Language) en bestaat uit links naar artikels waarvan de onderwerpen op voorhand kunnen bepaald worden door de gebruiker.

Hoe werkt het?

Op vaste tijdstippen verzamelt en bundelt een nieuwslezer (de newsreader) de nieuwe artikels (de newsfeed) en verstuurt deze naar de geïnteresseerden. Aan het icoontje RSS kan je zien of een site deze dienst aanbiedt.

De gekozen RSS-feeds kan je op verschillende manieren oproepen:

  1. Browser: Enkele browsers bieden de mogelijkheid aan RSS-feeds toe te voegen en te bekijken via de browser.
  2. Websites: Op sommige websites kan u na registratie uw eigen nieuwssite samenstellen door middel van RSS-feeds. My.yahoo.com is hier een voorbeeld van.

Voordelen

  • Via de nieuwslezer word je automatisch verwittigd als er iets nieuws verschijnt.
  • Je kan artikels van www.standaard.be opvragen zonder effectief naar de site te surfen.
  • Je spaart tijd uit doordat je niet telkens al je favoriete websites moet nagaan op zoek naar nieuws.

Gebruiksvoorwaarden

De Standaard biedt RSS aan als een gratis service naar elke individuele gebruiker of non-profit organisatie. De service mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door De Standaard.

U mag deze RSS-services enkel gebruiken mits een duidelijke vermelding van De Standaard als bron. De Standaard behoudt zich het recht voor deze service stop te zetten of een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-service te vragen.