ter nagedachtenis
De slachtoffers van 22/03

Bij de aan­sla­gen in Brus­sel op 22 maart stier­ven 32 men­sen. In sa­men­wer­king met de na­be­staan­den die daar­mee in­stem­den, re­con­stru­eer­den De Stan­daard en Le Soir hun le­vens­ver­haal.

ter nagedachtenis: slachtoffers van 22/3