REEKS

2030 is nu: Woningen

Europa wil tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent verminderen. Om deze zeer ambitieuze doelstelling te halen, zullen ook België en Vlaanderen een zware extra inspanning moeten doen om de CO2-uitstoot van woningen drastisch te verlagen.

Lees ook de deelreeksen over landbouw en transport.

2030 is nu | Woningen