REEKS

2030 is nu: Transport

Europa wil tegen 2030 de uitstoot van CO2 met 55 procent verminderen. Om deze zeer ambitieuze doelstelling te halen, zullen ook België en Vlaanderen een zware extra inspanning moeten doen om de CO2-uitstoot van transport drastisch te verlagen.

Lees ook de deelreeksen over landbouw en woningen.

2030 is nu | Transport