De rijkste en de armste wijken

De fiscus geeft jaarlijks erg gedetailleerde cijfers van het doorsnee belastbaar inkomen (na aftrekken) per wijk. Dat zijn meestal niet meer dan een handvol straten. Opvallend is dat de tien rijkste wijken, met het hoogste mediaaninkomen, allemaal in de buurt van Aarlen liggen. Heel wat inwoners van de provincie Luxemburg verdienen hun brood in de financiële wereld in het Groothertogdom Luxemburg.

Bij de armste wijken van het land zitten enkel bijzondere gevallen. Bovenaan prijken onder meer de studentencampussen in Elsene, Jette en Heverlee, de gevangenis van Leuven en verschillende ziekenhuizen.

Omdat het soms om slechts een beperkt aantal aangiftes betreft, baseren we ons op de mediaanwaarde, omdat die maatstaf minder dan het gemiddelde vertekend wordt door uitschieters. Op de kaarten hieronder worden de vijf armste en rijkste wijken van Antwerpen, Brussel en Gent aangeduid. Het valt, vooral voor Antwerpen en Gent, op dat de armste wijken doorgaans in de binnenstad liggen, terwijl de rijkere wijken net verder van het centrum liggen. De grenzen van de wijken vind je hier.


Antwerpen
BrusselGent