Welkom in
Temse

Aan de toog van café De Kaailopers weten ze het al langer: de Temsenaars zijn niet echt tevreden over hun gemeente. Wat maakt het leven in Temse dan zo onaangenaam? En op welke vlakken zit het wel goed? Spendeer een dag in Temse, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw gemeente.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 29.514 andere inwoners in Temse begint voor u de dag.

Van die inwoners is 20,6% van vreemde origine, wat Temse gemiddeld multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

Slechts 56% van de Temsenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Bovendien is 54% van mening dat er in Temse te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld lager.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 72% van de Temsenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is meer dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (32%) is ‘s ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 20% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 37% van de inwoners van Temse vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 34% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de gemeente. 55% vindt het Temse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw gemeente is het een van de 1.003 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 35 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Temse onder het Vlaamse gemiddelde.

62% van de Temse ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 3.198 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Temse doen het behoorlijk op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 11,5% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Temse is 72% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 18.620 netto. Dat maakt Temse ‘rijker’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 9% van de Temsenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 133 inwoners van uw gemeente elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 18.620

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Temse op wandelafstand in de natuur terecht? 51% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 9,2% van het totale grondgebied van de gemeente.

74% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 14% Temsenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Temse

9,2%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het gemeentehuis strijkt burgemeester Luc De Ryck de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 62% van de Temsenaars is tevreden over de dienstverlening in de gemeente.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Temse daarom € 780 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 100 meer dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Temsenaar niet anders. Voor een huis in Temse telt u gemiddeld € 214.429 neer, dat is € 15.824 minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Oost-Vlaanderen.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 257.740 voor een appartement en € 403.676 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 6 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Temse hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 57% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 54% van de Temsenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de gemeente.

Temse doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met weinig succes: slechts 43% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

54% van de 65-plussers in uw gemeente vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Temse straten? 56% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 27% van de Temsenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de gemeente.

Terecht? De agenten van de politiezone Kruibeke/Temse registreerden op een jaar tijd 888 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 30,4 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 38,3 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Temse?

Sterktes

 • Leerlingen in Temse basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • 0,5% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • De politie registreerde minder diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Zwaktes

 • Temsenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • De meerderheid van de Temsenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • Hier zijn minder mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Temsenaar is armer dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 18.620.
 • 51% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Er zijn 6,2 plaatsen per honderd senioren in Temse woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • Slechts een minderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de gemeente aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.