Welkom in
Diest

Aan de toog van café De Sigaret weten ze het al langer: de Diestenaars zijn best tevreden over hun stad. Wat maakt het leven in Diest dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Diest, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw stad.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 23.611 andere inwoners in Diest begint voor u de dag.

Van die inwoners is 16,5% van vreemde origine, wat Diest gemiddeld multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

66% van de Diestenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 38% van mening dat er in Diest te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld lager.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 65% van de Diestenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (30%) is ‘s ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 17% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 46% van de inwoners van Diest vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 35% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de stad. 41% vindt het Diestse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw stad is het een van de 689 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 41 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Diest in de buurt van het Vlaamse gemiddelde.

63% van de Diestse ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 2.708 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Diest doen het behoorlijk op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 11,3% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Diest is 71% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 19.667 netto. Dat maakt Diest ‘rijker’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 10% van de Diestenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 124 inwoners van uw stad elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 19.667

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Diest op wandelafstand in de natuur terecht? 98% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 44,7% van het totale grondgebied van de stad.

90% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 11% Diestenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Diest

44,7%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het stadhuis strijkt burgemeester Jan Laurys de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 69% van de Diestenaars is tevreden over de dienstverlening in de stad.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Diest daarom € 839 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 64 meer dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Diestenaar niet anders. Voor een huis in Diest telt u gemiddeld € 205.867 neer, dat is € 63.208 minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Vlaams-Brabant.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 205.182 voor een appartement en € 260.867 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 6 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Diest hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 67% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 75% van de Diestenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de stad.

Diest doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met wisselend succes: slechts 54% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

66% van de 65-plussers in uw stad vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Diestse straten? 67% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 25% van de Diestenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de stad.

Terecht? De agenten van de politiezone Demerdal DSZ registreerden op een jaar tijd 923 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 39,2 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 33,6 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Diest?

Sterktes

 • Slechts een minderheid van de Diestenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Leerlingen in Diestse basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • De Diestenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 19.667.
 • 0,5% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • 98% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • De meerderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.

Zwaktes

 • Diestenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • Hier zijn minder mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • Er zijn 5,7 plaatsen per honderd senioren in Diestse woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.
 • De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.