Welkom in
Beerse

Aan de toog van café Den Boskant weten ze het al langer: de Beersenaars zijn best tevreden over hun gemeente. Wat maakt het leven in Beerse dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Beerse, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw gemeente.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 17.906 andere inwoners in Beerse begint voor u de dag.

Van die inwoners is 12,3% van vreemde origine, wat Beerse niet echt multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

62% van de Beersenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 17% van mening dat er in Beerse te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld ongeveer even hoog.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 60% van de Beersenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (37%) is ‘s ochtends een kwartier tot een halfuur onderweg. 14% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 48% van de inwoners van Beerse vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 45% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de gemeente. 47% vindt het Beersese verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw gemeente is het een van de 554 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 34 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Beerse onder het Vlaamse gemiddelde.

72% van de Beersese ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 1.904 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Beerse doen het goed op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 9,6% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Beerse is 75% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 19.527 netto. Dat maakt Beerse ‘rijker’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 6% van de Beersenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 38 inwoners van uw gemeente elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 19.527

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Beerse op wandelafstand in de natuur terecht? 52% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 34,7% van het totale grondgebied van de gemeente.

80% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 13% Beersenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Beerse

34,7%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het gemeentehuis strijkt burgemeester Marc Smans de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 72% van de Beersenaars is tevreden over de dienstverlening in de gemeente.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Beerse daarom € 859 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 98 meer dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Beersenaar niet anders. Voor een huis in Beerse telt u gemiddeld € 239.121 neer, dat is € 16.301 minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Antwerpen.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 224.468 voor een appartement en € 310.575 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 10 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Beerse hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 80% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 81% van de Beersenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de gemeente.

Beerse doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met wisselend succes: slechts 47% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

78% van de 65-plussers in uw gemeente vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Beersese straten? 81% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 13% van de Beersenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de gemeente.

Terecht? De agenten van de politiezone Regio Turnhout registreerden op een jaar tijd 409 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 22,9 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 22,7 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Beerse?

Sterktes

 • Beersenaars hebben minder moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Slechts een minderheid van de Beersenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Leerlingen in Beersese basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Hier zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Beersenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 19.527.
 • 0,2% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • Er zijn 9,7 plaatsen per honderd senioren in Beersese woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.

Zwaktes

 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • 52% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Slechts een minderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de gemeente aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.
 • De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.