Welkom in
Sint-Niklaas

Aan de toog van café Hemelrijk weten ze het al langer: de Sint-Niklazenaars zijn best tevreden over hun stad. Wat maakt het leven in Sint-Niklaas dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Sint-Niklaas, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw stad.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 76.027 andere inwoners in Sint-Niklaas begint voor u de dag.

Van die inwoners is 24,8% van vreemde origine, wat Sint-Niklaas best multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

Slechts 55% van de Sint-Niklazenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Bovendien is 26% van mening dat er in Sint-Niklaas te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld ongeveer even hoog.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 57% van de Sint-Niklazenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (30%) is ‘s ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 12% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 54% van de inwoners van Sint-Niklaas vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 36% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de stad. 45% vindt het Sint-Niklase verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw stad is het een van de 2.851 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 40 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Sint-Niklaas in de buurt van het Vlaamse gemiddelde.

65% van de Sint-Niklase ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 9.582 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Sint-Niklaas hebben het wat moeilijker op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 15,5% van de kinderen met leerachterstand - dat is hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Sint-Niklaas is 70% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 17.688 netto. Dat maakt Sint-Niklaas ‘armer’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 14% van de Sint-Niklazenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 904 inwoners van uw stad elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 17.688

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Sint-Niklaas op wandelafstand in de natuur terecht? 42% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 11,8% van het totale grondgebied van de stad.

69% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 19% Sint-Niklazenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Sint-Niklaas

11,8%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het stadhuis strijkt burgemeester Lieven Dehandschutter de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 75% van de Sint-Niklazenaars is tevreden over de loketvoorzieningen in de stad.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Sint-Niklaas daarom € 818 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 48 minder dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Sint-Niklazenaar niet anders. Voor een huis in Sint-Niklaas telt u gemiddeld € 200.946 neer, dat is € 29.307 minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Oost-Vlaanderen.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 190.119 voor een appartement en € 402.210 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 10 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Sint-Niklaas hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 77% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 84% van de Sint-Niklazenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de stad.

Sint-Niklaas doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met weinig succes: slechts 42% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

50% van de 65-plussers in uw stad vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Sint-Niklase straten? 52% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 30% van de Sint-Niklazenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de stad.

Terecht? De agenten van de politiezone Sint-Niklaas registreerden op een jaar tijd 3.613 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 48,0 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 56,3 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Sint-Niklaas?

Sterktes

 • Slechts een minderheid van de Sint-Niklazenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Er zijn 9,9 plaatsen per honderd senioren in Sint-Niklase woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • De politie registreerde minder diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Zwaktes

 • Sint-Niklazenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • Leerlingen in Sint-Niklase basisscholen hebben gemiddeld meer leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Hier zijn minder mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Sint-Niklazenaar is armer dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 17.688.
 • 1,2% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • 42% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Slechts een minderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.