Welkom in
Sint-Martens-Latem

Aan de toog van café Den Atelier weten ze het al langer: de Latemnaars zijn erg tevreden over hun gemeente. Wat maakt het leven in Sint-Martens-Latem dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Sint-Martens-Latem, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw gemeente.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 8.500 andere inwoners in Sint-Martens-Latem begint voor u de dag.

Van die inwoners is 10,1% van vreemde origine, wat Sint-Martens-Latem niet echt multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

72% van de Latemnaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 5% van mening dat er in Sint-Martens-Latem te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld ongeveer even hoog.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 75% van de Latemnaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is meer dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (32%) is ‘s ochtends een kwartier tot een halfuur onderweg. 21% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 69% van de inwoners van Sint-Martens-Latem vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? 58% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de gemeente. 32% vindt het Latemse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw gemeente is het een van de 201 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 50 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Sint-Martens-Latem in de buurt van het Vlaamse gemiddelde.

72% van de Latemse ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 1.089 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Sint-Martens-Latem doen het behoorlijk op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 10,6% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Sint-Martens-Latem is 74% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 27.585 netto. Dat maakt Sint-Martens-Latem ‘rijker’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 2% van de Latemnaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 10 inwoners van uw gemeente elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 27.585

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Sint-Martens-Latem op wandelafstand in de natuur terecht? 67% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 12,4% van het totale grondgebied van de gemeente.

96% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 4% Latemnaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Sint-Martens-Latem

12,4%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het gemeentehuis strijkt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 79% van de Latemnaars is tevreden over de dienstverlening in de gemeente.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Sint-Martens-Latem daarom € 940 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 110 meer dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Latemnaar niet anders. Voor deze gemeente zijn geen recente huizenprijzen beschikbaar, maar in de eerste zes maanden van 2017 kostte een huis in de provincie Oost-Vlaanderen gemiddeld € 230.253.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek. Daarover zijn helaas geen recente prijzen beschikbaar, maar in de provincie Oost-Vlaanderen betaalt u voor een appartement gemiddeld € 217.588; voor een Oost-Vlaamse villa telt u gemiddeld € 368.614 neer.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 8 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Sint-Martens-Latem hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 78% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 67% van de Latemnaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de gemeente.

Sint-Martens-Latem doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met succes: 63% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

87% van de 65-plussers in uw gemeente vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Latemse straten? 88% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 6% van de Latemnaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de gemeente.

Terecht? De agenten van de politiezone Schelde-Leie registreerden op een jaar tijd 223 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 26,2 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 22,4 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Sint-Martens-Latem?

Sterktes

 • Latemnaars hebben minder moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Slechts een minderheid van de Latemnaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt boven het Vlaamse gemiddelde.
 • Leerlingen in Latemse basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Hier zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Latemnaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 27.585.
 • 0,1% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • 67% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • De meerderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de gemeente aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Zwaktes

 • Er zijn 7,5 plaatsen per honderd senioren in Latemse woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.