Welkom in
Herstappe

‘Wij hebben geen gemeentepersoneel, daarom voert de burgemeester zelf de werken uit’, zei Claudy Prosmans, de burgemeester van Herstappe een tijdje geleden nog in ‘Iedereen Beroemd’ op de VRT. Hij was samen met zijn zoon een stuk weg aan het aanleggen. Het Limburgse Herstappe is zo klein dat het buiten de ondervraging van de gemeentemonitor valt. Maar Prosmans heeft die monitor niet nodig om te weten wat er leeft bij elk zijn inwoners. In 2012 werden er zelfs geen verkiezingen gehouden omdat de enige twee partijen in Herstappe de eenheidslijst (GB-IC) indienden.

Herstappe telt 88 inwoners en Prosmans kent ze allemaal persoonlijk. Maar Herstappe dreigt nog kleiner te worden. Door de verhuis van het gezin van een gemeenteraadslid dreigt de gemeente binnenkort nog eens drie inwoners te verliezen. En volgens de projecties van Binnenlands Bestuur zal de gemeente de komende jaren nog kleiner worden. In 2030 zouden in Herstappe nog maar 74 mensen wonen. Maar wat zijn die statistieken waard, want de gril van een gezin volstaan om ze helemaal over hoop te gooien.

Hoe klein ook, fuseren met een andere gemeente wil Prosmans onder geen enkel beding. ‘Wij willen dat ze ons met rust laten met die fusies. Daar wil ik niets van horen.’


Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.