Welkom in
Halle

Aan de toog van café De Sleutel weten ze het al langer: de Hallenaars zijn best tevreden over hun stad. Wat maakt het leven in Halle dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Halle, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw stad.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 38.679 andere inwoners in Halle begint voor u de dag.

Van die inwoners is 22,6% van vreemde origine, wat Halle gemiddeld multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

60% van de Hallenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 38% van mening dat er in Halle te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld ongeveer even hoog.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 52% van de Hallenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (36%) is ‘s ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 21% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 27% van de inwoners van Halle vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 30% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de stad. 64% vindt het Halse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw stad is het een van de 1.336 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 36 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Halle onder het Vlaamse gemiddelde.

42% van de Halse ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 4.420 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Halle hebben het wat moeilijker op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 14,5% van de kinderen met leerachterstand - dat is hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Halle is 75% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 19.040 netto. Dat maakt Halle ‘armer’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 8% van de Hallenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 142 inwoners van uw stad elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 19.040

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Halle op wandelafstand in de natuur terecht? 81% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 28,6% van het totale grondgebied van de stad.

70% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 17% Hallenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Halle

28,6%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het stadhuis strijkt burgemeester Dirk Pieters de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 55% van de Hallenaars is tevreden over de dienstverlening in de stad.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Halle daarom € 827 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 53 minder dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Hallenaar niet anders. Voor een huis in Halle telt u gemiddeld € 242.425 neer, dat is € 26.651 minder dan gemiddeld in andere gemeenten in Vlaams-Brabant.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 235.772 voor een appartement en € 347.636 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 8 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Halle hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 64% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 64% van de Hallenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de stad.

Halle doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met wisselend succes: slechts 53% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

64% van de 65-plussers in uw stad vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Halse straten? 58% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 31% van de Hallenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de stad.

Terecht? De agenten van de politiezone Zennevallei registreerden op een jaar tijd 1.530 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 40,0 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 41,8 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Halle?

Sterktes

 • Hier zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Hallenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 19.040.
 • 0,4% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • 81% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Er zijn 8,3 plaatsen per honderd senioren in Halse woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • De meerderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.
 • De politie registreerde minder diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Zwaktes

 • Hallenaars hebben meer moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • De meerderheid van de Hallenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • Leerlingen in Halse basisscholen hebben gemiddeld meer leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt hoger dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.