Welkom in
Bree

Aan de toog van café Den Augustijner weten ze het al langer: de Breeënaars zijn best tevreden over hun stad. Wat maakt het leven in Bree dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Bree, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw stad.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 15.910 andere inwoners in Bree begint voor u de dag.

Van die inwoners is 16,1% van vreemde origine, wat Bree gemiddeld multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

65% van de Breeënaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 20% van mening dat er in Bree te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld hoger.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 73% van de Breeënaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is meer dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (32%) is ‘s ochtends een kwartier tot een halfuur onderweg. 11% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 72% van de inwoners van Bree vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? 67% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de stad. 27% vindt het Breese verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw stad is het een van de 464 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 31 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Bree onder het Vlaamse gemiddelde.

67% van de Breese ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 1.593 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Bree doen het goed op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 9,0% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Bree is 72% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 17.325 netto. Dat maakt Bree ‘armer’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 11% van de Breeënaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 36 inwoners van uw stad elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 17.325

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Bree op wandelafstand in de natuur terecht? 52% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 20,0% van het totale grondgebied van de stad.

84% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 13% Breeënaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Bree

20,0%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het stadhuis strijkt burgemeester Liesbeth Van der Auwera de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 73% van de Breeënaars is tevreden over de dienstverlening in de stad.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Bree daarom € 761 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 14 minder dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Breeënaar niet anders. Voor een huis in Bree telt u gemiddeld € 193.719 neer, dat is € 4.976 minder dan het gemiddelde in de provincie Limburg.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek. Daarover zijn helaas geen recente prijzen beschikbaar, maar in de provincie Limburg betaalt u voor een appartement gemiddeld € 202.036; voor een Limburgse villa telt u gemiddeld € 272.139 neer.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 6 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Bree hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 73% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 75% van de Breeënaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de stad.

Bree doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met wisselend succes: slechts 56% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

74% van de 65-plussers in uw stad vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Breese straten? 86% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 10% van de Breeënaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de stad.

Terecht? De agenten van de politiezone CARMA registreerden op een jaar tijd 427 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 27,1 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 33,6 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Bree?

Sterktes

 • Breeënaars hebben minder moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Slechts een minderheid van de Breeënaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Leerlingen in Breese basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Hier zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • 0,2% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • De meerderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de stad aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.
 • De politie registreerde minder diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Zwaktes

 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt onder het Vlaamse gemiddelde.
 • De Breeënaar is armer dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 17.325.
 • 52% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is minder dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Er zijn 5,7 plaatsen per honderd senioren in Breese woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.