Welkom in
Aartselaar

Aan de toog van café Derby weten ze het al langer: de Aartselarenaars zijn erg tevreden over hun gemeente. Wat maakt het leven in Aartselaar dan zo aangenaam? En op welke vlakken kan het nog beter? Spendeer een dag in Aartselaar, van opstaan tot slapengaan, en ontdek de sterktes en zwaktes van uw gemeente.

scroll

Terwijl u bij een eerste kop koffie uw krant doorbladert, haalt uw bakker de laatste vers gebakken broodjes uit de oven. Tieners treuzelen in de badkamer, kinderen morren aan tafel. Net als voor de 14.221 andere inwoners in Aartselaar begint voor u de dag.

Van die inwoners is 14,1% van vreemde origine, wat Aartselaar niet echt multicultureel maakt in vergelijking met de rest van Vlaanderen (het gemiddelde ligt op 20,5%).

68% van de Aartselarenaars geeft aan dat mensen uit een andere cultuur sympathiek blijken te zijn wanneer men ze leert kennen. Nochtans is 16% van mening dat er in Aartselaar te veel mensen uit een andere cultuur wonen. In soortgelijke gemeenten ligt dat cijfer gemiddeld ongeveer even hoog.

Als u de auto van stal haalt, bent u niet de enige: 67% van de Aartselarenaars gaat bijna dagelijks achter het stuur zitten richting werk of school. Dat is minder dan in de rest van Vlaanderen.

De grootste groep (39%) is ‘s ochtends een halfuur tot een uur onderweg. 13% zit langer dan een uur in de auto op weg naar het werk of naar school.

Wees voorzichtig, er zijn ook fietsers onderweg! 44% van de inwoners van Aartselaar vindt dat er hier nog veilig gefietst kan worden.

Loopt het ergens spaak? Slechts 36% is tevreden over de staat van de fiets- en voetpaden in de gemeente. 45% vindt het Aartselaarse verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan.

 

Voor u is uw kind één uit duizend, voor uw gemeente is het een van de 328 peuters die kan worden opgevangen in de crèche. Met 52 opvangplaatsen per 100 kinderen zit Aartselaar boven het Vlaamse gemiddelde.

78% van de Aartselaarse ouders is tevreden over de plaatselijke kinderopvang.

 

Wie kleuters en iets oudere kinderen op de achterbank vervoert, zet ze ‘s ochtends dan weer samen met 1.354 anderen af aan de schoolpoort. Kinderen in Aartselaar doen het goed op school: in het vierde leerjaar van het lager onderwijs kampt 6,3% van de kinderen met leerachterstand - dat is lager dan het Vlaamse gemiddelde.

Leerachterstand

Als u niet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging, begint voor u de werkdag. In Aartselaar is 74% van de inwoners aan het werk. Dat is goed - het Vlaams gemiddelde is 72% - maar toch minder dan in koploper Lo-Reninge, waar 81% van de inwoners aan het werk is.

Computer

De kans is klein dat uw buren hun loonbriefjes met u delen, maar volgens hun belastingaangifte verdienen ze per jaar gemiddeld € 22.562 netto. Dat maakt Aartselaar ‘rijker’ dan gelijkaardige gemeenten.

Niet iedereen heeft het even makkelijk: 4% van de Aartselarenaars had het voorbije jaar problemen om de rekeningen te betalen. Bovendien moeten 24 inwoners van uw gemeente elke maand rondkomen met een leefloon.

€ 22.562

4 km 218 K cal 170

Kunt u in Aartselaar op wandelafstand in de natuur terecht? 86% van de inwoners vindt op minder dan 800 meter van zijn woonplaats een gezonde dosis (wijk)groen, zoals bijvoorbeeld een park. Dat ‘wijkgroen’ beslaat 10,9% van het totale grondgebied van de gemeente.

76% van de inwoners is tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Voor 20% Aartselarenaars mag het gras nog altijd wat groener zijn aan de overkant: zij hadden liever zicht op meer groen gehad vanuit hun woning.

Aartselaar

10,9%

Gemiddelde gemeente

20,6%

In het gemeentehuis strijkt burgemeester Sophie De Wit de sjerp glad, wordt baby Nora geregistreerd en zijn er nog twee wachtenden voor u aan het loket. 78% van de Aartselarenaars is tevreden over de dienstverlening in de gemeente.

Alle voorzieningen kosten geld. Voor al die fietspaden, wegen en scholen ontving Aartselaar daarom € 756 per inwoner (belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 5 minder dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten.

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, dat is bij een Aartselarenaar niet anders. Voor een huis in Aartselaar telt u gemiddeld € 290.887 neer, dat is € 35.466 meer dan gemiddeld in andere gemeenten in Antwerpen.

Ook appartementen en villa’s blijken in trek: in de eerste helft van 2017 betaalde u er gemiddeld € 212.818 voor een appartement en € 485.304 voor een villa.

Door de vergrijzing is het niet in elke gemeente makkelijk om een plaatsje te bemachtigen in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum. Met 10 plaatsen per honderd 65-plussers probeert Aartselaar hierop een antwoord te bieden (in Vlaanderen ligt dat cijfer op 8 plaatsen). Volgens 75% van de inwoners verloopt de service er rimpelloos.

Tijd om de zorgen van uw dag af te schudden. U kunt een terrasje doen, gaan sporten, of eventueel wat cultuur opsnuiven. Wat die laatste optie betreft: 83% van de Aartselarenaars is tevreden met de culturele voorzieningen in de gemeente.

Aartselaar doet ook zijn best om jongeren te bekoren. Met wisselend succes: slechts 57% is tevreden met de voorzieningen voor de jeugd.

81% van de 65-plussers in uw gemeente vindt ten slotte dat er voldoende activiteiten voor hen worden georganiseerd.

Verdwaalt u ‘s avonds laat met een gerust hart in de Aartselaarse straten? 89% voelt zich zelden tot nooit onveilig. 8% van de Aartselarenaars mijdt af en toe bepaalde plekken in de gemeente.

Terecht? De agenten van de politiezone HEKLA registreerden op een jaar tijd 387 diefstallen, afpersingen en geweldmisdrijven, omgerekend zo’n 27,1 per duizend inwoners. In soortgelijke gemeenten gaat het gemiddeld om 22,7 feiten per duizend inwoners.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van Aartselaar?

Sterktes

 • Aartselarenaars hebben minder moeite met mensen uit een andere cultuur dan de gemiddelde Vlaming.
 • Slechts een minderheid van de Aartselarenaars vindt het verkeer niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te laten gaan.
 • Het aantal opvangplaatsen voor peuters ligt boven het Vlaamse gemiddelde.
 • Leerlingen in Aartselaarse basisscholen hebben gemiddeld minder leerachterstand dan in de rest van Vlaanderen.
 • Hier zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaamse gemiddelde.
 • De Aartselarenaar is rijker dan de gemiddelde Vlaming: op de belastingaangifte staat hier bij de inkomsten gemiddeld € 22.562.
 • 0,2% moet rondkomen met een leefloon. Het Vlaamse gemiddelde is 0,6%.
 • 86% woont op minder dan 800 meter van 'wijkgroen', zoals een park. Dat is meer dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • Er zijn 10,1 plaatsen per honderd senioren in Aartselaarse woonzorgcentra en assistentiewoningen. De gemiddelde Vlaamse gemeente heeft er 8.
 • De meerderheid is tevreden met de jongerenvoorzieningen die de gemeente aanbiedt.
 • Het algemeen onveiligheidsgevoel ligt lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente.

Zwaktes

 • De politie registreerde meer diefstallen en geweldmisdrijven dan in soortgelijke gemeentes.

Regie & coördinatie: Tina Boeykens
Productieleiding: Lies Lecomte
Tekst: Jan-Frederik Abbeloos, Tina Boeykens, Andy Stevens
Data: Andy Stevens
Design: Tom Sonck, Gert Verbelen, Julie Wijckmans
Development: Frederik De Bleser
Animatie: Frederik De Bleser, Jonas Swolfs, Julie Wijckmans
Eindredactie: Diebrecht De Smet

Met medewerking van: Leandro Argentiero, Lennert Broekaert, Jan Desloover, Scott Dirckx, Frederik Leirs, Filip Lejon, Nick Rabaey, Yves Van Dooren

Bronnen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), Statistiek Vlaanderen (SV), Statbel, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Departement Onderwijs & Vorming, Kind en Gezin, Steunpunt Werk, POD Maatschappelijke Integratie, VITO, Agentschap Zorg en Gezondheid, Federale Politie
Verantwoording data

Ontwikkeld met NodeBox Live door EMRG / St Lucas School of Arts Antwerp, de kunstopleiding van de Karel de Grote-Hogeschool.