Gebruiksvoorwaarden debat


 • Iedereen, die met zijn officiële voornaam en familienaam en correcte adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats en e-mailadres) geregistreerd is op standaard.be, en deze gebruiksregels aanvaard heeft, kan reageren op een selectie van artikels en op een aantal debatten van standaard.be.
 • Registratie onder een valse naam of met een vals e-mailadres leidt tot uitsluiting uit het debat.
 • Een reactie mag enkel betrekking hebben op het betrokken artikel of het opgegeven onderwerp.
 • Reacties moeten gaan over de inhoud, en niet over de moderatie of over de redactionele lijn van de krant.
 • Reacties moeten relevant zijn. Onderbouw uw stellingen met argumenten.
 • Wij vragen u om uw reactie positief en constructief te formuleren, ook al bent u het inhoudelijk oneens.
 • Het is niet toegelaten meermaals dezelfde, of een vrijwel identieke reactie, te plaatsen. In dat geval kunnen alle reacties verwijderd worden.
 • Ook als uw standpunt al door anderen is verwoord, hoeft u dat niet nogmaals te herhalen.
 • Reclame of links naar externe sites, zijn niet toegestaan. Reacties zijn evenmin bedoeld om campagne te voeren of oproepen te lanceren.
 • Persoonlijke aanvallen, beledigende taal en het benoemen van derden met bijnamen, zijn niet toegelaten.
 • Toon respect voor de privacy van alle forumgangers. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens vrij te geven van andere forumgangers.
 • Verzorg uw taal. Schrijf volzinnen en let op uw spelling.
 • Gebruik geen hoofdletters of opeenvolging van leestekens om uw argumenten kracht bij te zetten.
 • Uw reacties worden normaal met voornaam, naam en woonplaats gepubliceerd. U kan er ook voor kiezen om enkel uw voornaam, eerste letter van uw familienaam en woonplaats onder de reactie te tonen.
 • Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.
 • Hou er rekening mee dat de reacties gearchiveerd worden, en opzoekbaar blijven via zoekrobots. De redactie kan niet ingaan op verzoeken om reacties naderhand te verwijderen.
 • Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur de redactie het recht deze eventueel te publiceren in de krant, al dan niet ingekort. Wilt u rechtstreeks een lezersbrief naar de krant versturen, dan kan u terecht bij onze brievenbus.
 • De redactie heeft het recht reacties niet te plaatsen, met vertraging te plaatsen of te verwijderen. Zij moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.
 • De redactie heeft het recht een deelnemer tijdelijk of definitief de mogelijkheid om te reageren te ontzeggen. De redactie moet deze beslissing niet motiveren en gaat hierover niet in debat.

Onder meer volgende daden zijn bij wet verboden en strafbaar. Ze zijn dus ook niet toegestaan op www.standaard.be

 • Racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie
 • Laster, eerroof, beledigingen
 • Misbruik van andermans naam
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten

Uw persoonsgegevens en uw IP-gegevens worden bewaard om eventuele identificatie mogelijk te maken. Mediahuis N.V. heeft het recht deze persoonsgegevens over te maken aan de gerechtelijke overheden, of om u verantwoordelijk te stellen indien uw reactie aanleiding geeft of kan geven tot een strafklacht, vordering in schadevergoeding of andere actie, van Mediahuis N.V. zelf of van een derde.

Deze spelregels worden regelmatig geupdated. Kom dus geregeld terug naar deze pagina om de nieuwste versie te lezen.