't Stad stemt Lange Wagger weg, maar welk advies geeft het stadsbestuur?

Wat nu Antwerpen?

Een dag na de volksraadpleging ligt de bal in het kamp van de Antwerpse politiek. Die moet voor het einde van de week een advies geven over de bouwaanvraag voor het BAM-tracé. Dat advies zal naar alle waarschijnlijkheid negatief zijn, tegen de Lange Wapper dus. Toch zal er over dat advies nog flink wat gebakkeleid worden.

‘Jaaah!' Ademloos-topman Wim van Hees slaakt een kreet van vreugde als de informatieambtenaar van de stad Antwerpen de uitslag van de volksraadpleging officieel voorleest. 33 procent van de Antwerpenaars ...

Niet te missen