'Scholen beslissen autonoom'

Schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) wil geen enkele school veroordelen. 'In de stedelijke scholen zitten leerlingen met een zeer verschillende achtergrond. Een van de belangrijkste aspecten uit het pedagogisch project dat wij als stad hebben opgesteld is dan ook dat wij openstaan voor iedereen. De basiswaarde die we daarbij hanteren is respect voor elke overtuiging. Hoe scholen die neutraliteit invullen, beslissen de directies volledig zelf. Alleen lijkt het mij logisch dat leerkrachten en directies behalve in de lessen levensbeschouwing (die krijgen leerlingen pas vanaf de lagere school, nvdr.) zo neutraal mogelijk omgaan met religie.'