Werken

De nv Waterwegen en Zeekanaal voert herstellingswerken uit aan het wegdek van het Kersdonk (Westdijk) tussen het bedrijf Schenker en de brug in Tisselt. De werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken duren. Er komt een wegomlegging via de Beekstraat, Tisseltstraat en de Bormstraat. Aangezien het zwaar vervoer eveneens deze omleiding volgt, geldt hier en daar een parkeerverbod. (jhw)

Niet te missen