Werken

De nv Waterwegen en Zeekanaal voert herstellingswerken uit aan het wegdek van het Kersdonk (Westdijk) tussen het bedrijf Schenker en de brug in Tisselt. De werkzaamheden zullen ongeveer 7 weken duren. Er komt een wegomlegging via de Beekstraat, Tisseltstraat en de Bormstraat. Aangezien het zwaar vervoer eveneens deze omleiding volgt, geldt hier en daar een parkeerverbod. (jhw)