Theodore Dalrymple

Slechte smaak

Er bestaat geen groter onrecht dan gelijkheid (tenminste als we met gelijkheid meer bedoelen dan gelijkheid voor de wet). Maar het zou een elementaire logische fout zou zijn om daaruit af te leiden dat alle vormen van ongelijkheid rechtvaardig zouden zijn. Verschillen in rijkdom horen bovendien bedekt te worden met de mantel van de discretie. Helaas is er van die burgerlijke deugd, discretie, niet veel te merken in grote delen van de wereld, ook niet in mijn eigen Groot-Brittannië.

© BDW
De Financial Times heeft bijvoorbeeld een zaterdagbijlage die How to spend it heet, een titel die haast even spectaculair vulgair als dom is. Het is een supplement op glanspapier en ik veronderstel dat ...

Niet te missen