'Ik doe graag nieuwe dingen'
Philippe Naert
Foto: © Katrijn Van Giel
Businessschool-veteraan Philippe Naert gaat aan de slag bij UAMS.

Naert is nu nog dean bij de Tilburgse businessschool TiasNimbas. Maar sinds hij in mei de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, vindt hij het tijd om na bijna dertien jaar af te zwaaien. Hij ruilt op 1januari de Tilburgse school in voor de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS). Dat betekent de terugkeer naar zijn vaderland, na een indrukwekkende internationale carrière.

Vanwaar deze stap?

Ik ben nu wel65 en ga met pensioen, maar ik heb geen zin om in de tuin te gaan zitten. UAMS heeft me gevraagd om in de raad van bestuur te zetelen en om daarbij een actieve rol te spelen. Niet als dean uiteraard, dat is Frank Bostyn die nog maar onlangs herbenoemd is, maar als voorzitter van het strategisch comité. Ik zal mijn internationale expertise van 35jaar ter beschikking stellen en enkele dagen per week aan de slag gaan voor UAMS. Het is de bedoeling dat ik een brugfunctie ga vervullen tussen de raad van bestuur en de dean. UAMS heeft sinds enige tijd eenzelfde statuut als de Vlerick School, zodat we nu kunnen werken zoals het moet. Dat biedt mogelijkheden.

Welke?

We moeten ons afvragen waarop de UAMS zich wil concentreren, en wat de positionering moet worden. We moeten misschien wat kerndomeinen afbakenen die te maken hebben met onze vestigingsplaats. Als we een sterk strategisch project hebben, kunnen we ook het bedrijfsleven enthousiasmeren en de alumni. De kloof met Vlerick blijft natuurlijk groot. Vlerick heeft een omzet van bijna 30miljoen euro en UAMS van 6miljoen euro. Dat is een enorme afstand, maar het moet voor UAMS zeker mogelijk zijn om het marktaandeel uit te breiden. Groei van UAMS is ook goed voor de Vlerick School, want sterke concurrentie maakt hen ook scherper.

Heeft u al concrete zaken op het oog die u wilt realiseren?

Er is een potentieel om krachten te bundelen, bijvoorbeeld met de Flanders Business School van de Lessius Hogeschool. Die heeft een goede naam qua entrepreneurship, maar is eigenlijk te klein. En dan is er het ITMMA, het instituut dat zich toelegt op maritiem transport. Als we echt willen groeien, zouden we gezamenlijk misschien een groter geheel kunnen vormen. Het feit dat de raad van bestuur mij gevraagd heeft om dit te doen, is natuurlijk al een signaal dat men echt een statement wil maken.

Was het moeilijk om u te overtuigen?

Nee. Mijn eerste job toen ik in 1973 terugkeerde uit de VS, was bij Ufsia (een onderdeel van de huidige UA, nvdr). En in 1999 heb ik geprobeerd om Tias samen te brengen met het toenmalige IPO (een voorganger van UAMS, nvdr). Dus was het niet zo moeilijk om mij te overtuigen.

Moest u na uw pensioen weg bij TiasNimbas?

Nee, in Nederland mag je als gepensioneerde gewoon blijven doorwerken als je wilt. Dat is een manier waarop ze daar de activiteitsgraad verhogen. Maar ik ben er nu bijna dertien jaar actief geweest. In mijn carrière heb ik nooit ergens langer gewerkt. En ik ben niet iemand die op de winkel past, ik doe graag nieuwe dingen. (rmg)