Oosterweel-project ligt terug in de weegschaal
Eind februari moet er zicht zijn op de financiële haalbaarheid van de Oosterweelverbinding.

Mobiliteit

De Vlaamse regering heeft gisteren de opdracht gegeven aan de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) om te beoordelen of het huidige financieel model om het Masterplan voor Antwerpen en de Oosterweelverbinding te realiseren, nog wel haalbaar is. Die opdracht heeft alles te maken met de financiële crisis. Het heeft ook veel te maken met het voortdurend oplopen van het prijskaartje. Zo werd de bouw van de Oosterweelverbinding oorspronkelijk geraamd op 550 miljoen euro. Vandaag zitten we al aan meer dan 2 miljard euro.

Vlaams minister van Financiën, Dirk Van Mechelen (Open VLD), deed alvast enkele suggesties. Zoals: meer banken aanspreken, een gewestwaarborg verstrekken of het Masterplan opsplitsen en voor elk project apart centen zoeken. De BAM, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van het Masterplan voor Antwerpen, moet daarover tegen eind februari meer duidelijkheid verschaffen.

Eveneens tegen eind februari moeten ook de resultaten bekend zijn van de alternatievenstudie. De Vlaamse regering gaf gisteren de opdracht om het BAM-project - de combinatie van een brug en een tunnel - te vergelijken met het voorstel van de actiegroep Straten-Generaal, die pleit voor een ander tracé en het tunnelalternatief. De opdracht wordt uitgevoerd door de tijdelijke vereniging Arup UK-Sum. De Vlaamse regering heeft 2,33 miljoen euro uitgetrokken voor deze studie.

Het is overigens niet de eerste studiekostenfactuur die voortvloeit uit het Masterplan. Tot op vandaag is al 80 miljoen euro uitgegeven aan erelonen voor studiebureau's, 12 miljoen euro voor allerlei juridische en financiële adviezen en nog eens 5 miljoen euro aan communicatieadviezen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Peumans (N-VA) heeft zich vastgebeten in de bedragen die de BAM tot nog toe heeft uitgegeven voor communicatie-advies.

In het verleden spuide hij al kritiek op het feit dat de Groep C, het communicatiebureau van Noël Slangen zonder prijsvergelijking de opdracht in de wacht had gesleept om de communicatie te verzorgen rond het Masterplan. Maar Peumans vreest dat er zelfs nooit een contract is afsloten tussen Groep C en de BAM.

Ondanks hardnekkig aandringen heeft hij tot op nog altijd geen kopie van het contract met Groep C gezien. 'Ofwel wil men mij dat niet laten zien. In dat geval wordt het parlementaire controlerecht geschonden en rijst de vraag wat er te verbergen valt. Ofwel kan men het contract niet laten zien omdat er gewoon geen rechtsgeldig contract bestaat' stelt het NVA-parlementslid vast. (pse)