Bonusgolf bij Fortis net voor nationalisering
Aan 2.000 medewerkers van Fortis Investment zijn nu al bonussen toegezegd om te beletten dat ze zouden vertrekken. Dat gebeurde enkele uren voor de nationalisering. De politiek wist van niets.

Van onze redacteurDe top van Fortis is op twee verschillende momenten tijdens de crisisweekends bonussen gaan toekennen. Een eerste bonusgolf vertrok naar Fortis Bank Nederland. Die was bestemd voor de subtop en werd toegekend na de beslissing van de Benelux-overheden om elk 49% in de Fortis-bank in hun land te nemen. Michel De Boeck, verantwoordelijke human resources, zei dat als dit gebeurd is, dit zonder de toestemming was van de Belgische directie.

In België werden bonussen toegezegd aan alle medewerkers van Fortis Investment Management. Bij FIM werken zo'n 2.000 mensen, verspreid over meerdere landen. FIM wordt geleid door ceo Richard Wohanka en heeft een aparte structuur in de groep om de onafhankelijkheid van de activiteiten te onderstrepen. FIM heeft ook een eigen personeelsdepartement.

Het verloningscomité van FIM kwam op zondag 5oktober samen, toen de Belgische overheid in volle onderhandeling was met BNP Paribas over de verkoop van Fortis. De timing van de vergadering van het verloningscomité oogt opmerkelijk. Het comité nam toen in alle stilte de beslissing om alle medewerkers al de bonus toe te zeggen ten belope van 70% van het jaar. Zeg maar: de periode dat ze al gewerkt hebben.

In tegenstelling tot Fortis Bank Nederland ging het om alle medewerkers van FIM. Maar een belangrijk verschilpunt is dat ze moeten wachten tot februari volgend jaar om de bonus te kunnen opstrijken.

'Het was bedoeld als geruststelling', zegt woordvoerster Hilde Junius. De bedoeling van de bonustoezeggingen is volgens Junius om de mensen te houden in deze crisistijden.

'Als werknemers van FIM vertrekken, gaan de klanten met hen mee. Het verloop dit jaar lag al op 14%. We vonden het dus nodig de mensen gerust te stellen', zei Junius na urenlang beraad bij Fortis. Waarnemers zeggen dan weer dat er door de belabberde toestand op de financiële markten weinig kans is dat personeelsleden elders onder dak kunnen.

Bijzonder eigenaardig is dat het verloningscomité de zondagochtend bij elkaar kwam, enkele uren voordat Fortis Bank een staatsbank werd.

Filip Dierckx, de ceo van de bank, hoorde pas laattijdig van het initiatief. Hij zou zich er tegen verzet hebben en in elk geval bekomen hebben dat er geen gelijkaardig arrangement voor de bank opgezet werd.

Waarnemers die Fortis goed kennen, merken op dat er bij het bedrijf altijd een cultuur bestaan heeft van stevige bonussen. Dat paste in het geloof van Fortis dat het de grootste, beste en meest internationale bank was. Een junior banker bij Fortis kon al snel rekenen op een bonus van 30.000 tot 40.000 euro.

Het bonuscomfort dat de top van Fortis Investment gaf aan zijn 2.000 medewerkers, gebeurde zonder enig overleg met de overheid.

'Zowel premier Yves Leterme als minister van Financiën Didier Reynders en de onderhandelaars van dat weekend waren absoluut niet op de hoogte van dit initiatief en werden er op geen enkel ogenblik over geïnformeerd', zei een woordvoerder.

Of de politiek de bonussen gaat bevestigen, is niet geweten. Premier Leterme was gisteravond op weg naar China en onbereikbaar. Hij was de afgelopen dagen al erg scherp voor wat hij 'een gebrek aan ethisch gedrag' van de bankiers noemde.Blz. 8 Dispuut over ontslagvergoedingen.

Blz. 24 opinie: Pragmatisch omgaan met bonussen.