Ontwikkelingssamenwerking

De oppositie onthield zich bij de toekenning van de toelagen voor projecten rond ontwikkelingssamenwerking. Het budget werd dit jaar met 2.000euro verhoogd tot 37.000euro. Het Vlaams Belang was gekant tegen de uitbreiding van dit budget en vroeg meer aandacht en geld voor mensen van de Vierde Wereld. (kcl)