Federauto reikt haar Awards 2012 uit
Foto: © www.vroom.be
FEDERAUTO, de Belgische Confederatie van de Autohandel en –reparatie en van de aanverwante Sectoren vond het altijd al nodig om de meest behartigenswaardige initiatieven en de meest opmerkelijke persoonlijkheden aan te moedigen. Vandaar dat zij elk jaar een evenement organiseert om al haar leden de mogelijkheid te geven al hun excellente werk te doen gelden en zo misschien een van de FEDERAUTO Awards in de wacht te slepen.

Op woensdag 21 maart 2012 woonden, in aanwezigheid van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Melchior Wathelet Junior, de Ministers van Staat Melchior Wathelet Senior en Herman De Croo, evenals de Gouverneur van de provincie Namen, dhr. Denis Mathen, meer dan 470 genodigden in Autoworld (Brussel) de uitreiking van de FEDERAUTO Awards 2012 bij.

De jury van de FEDERAUTO Awards, die dit jaar onder het voorzitterschap stond van dhr. Pierre Alain De Smedt, voorzitter van het VBO, heeft het eens te meer niet gemakkelijk gehad, rekening houdend met de kwaliteit van de kandidaturen voor de Awards die de gezamenlijke bekommernissen samenvatten van de verschillende sectoren waarvan FEDERAUTO de belangen behartigt.

Dit jaar werden deze verschillende prijzen, na een dubbele selectie, aan de volgende personen en ondernemingen uitgereikt:

Young Manager Award 2012

Deze prijs staat open voor alle personen jonger dan  40 jaar en wordt toegekend aan de meest verdienstelijke jonge manager van het jaar, zowel als beloning voor wat hij bereikt heeft als ter ondersteuning van zijn toekomstprojecten.

Ondanks zijn jonge leeftijd gaf Gaetan VAN CALSTER blijk van een indrukwekkende rijpheid bij de reorganisatie van de werkingsprocedures van de Porsche Center Brussels concessie. Zijn nauwkeurige analyse van de cijfers, zijn perfect begrip van de verwachtingen van de klanten en de opbouwende dialoog met het personeel van het filiaal, lieten hem toe op korte tijd de resultaten te behalen die de invoerder van het prestigieuze merk uit Stuttgart van hem verwachtte.

Porsche Center Brussels -www.porsche.com/belgium-brussels/

Member of the Year Award 2012

Deze beloning wordt toegekend aan een lid van FEDERAUTO dat bijzonder actief geweest is in zijn activiteitensector of zich actief ingezet heeft voor alle beroepen die de confederatie verenigt.

De Centrale Americaine is een echt monument in de bandenspecialistensector. Toch is het niet het werk dat Jean-Jacques BERAEL als bestuurder van dit monument leverde dat de Jury wou bekronen, maar wel zijn grote, reele, soms vechtlustige betrokkenheid bij het leven van zijn sector en dit doorheen de verschillende mandaten die hij binnen FEDERAUTO heeft bekleed.

Jean-Jacques Berael –www.centraleamericaine.com

Enterprise of the Year Award 2012

Deze prijs wordt toegekend aan een onderneming waarvan de activiteit haar sector een bijzondere uitstraling en nieuwe zichtbaarheid bezorgt.

De Jury was werkelijk heel erg onder de indruk van de groei en diversifiering van de activiteiten van de Ghistelinck-groep die vandaag de dag een van de sterspelers van het Mercedes-netwerk is. Een perfect beheerste evolutie op alle vlakken en met name wat de motivatie van de personeelsleden betreft die de groep als een essentieel onderdeel van zijn succes beschouwt.

Ghistelinck Group –www.ghistelinck.be

Green Award 2012

Deze award wordt toegekend aan een onderneming die een actief milieubeschermingsbeleid heeft doorgevoerd. Dit beleid mag zich zowel op het niveau van haar activiteit afspelen als op het niveau van haar klanten.

De BRUNO-groep is een speler waar men niet omheen kan in de tankstationsector en die investeerde in een indrukwekkend project om zonne-energie te produceren. Op de circa 40.000 m2 aan dak van een parkingzone voor vrachtwagens en opleggers installeerde de groep immers 13.000 fotovoltaische panelen die 3 MW elektriciteit produceren waarmee de groep niet alleen in zijn eigen noden kan voorzien, maar ook de resterende elektriciteit opnieuw in het netwerk kan pompen.        

Group Bruno –www.groepbruno.be

Human Resources Award 2012

Deze award moedigt initiatieven aan die ontwikkeld werden in het domein van human resourcesbeheer evenals in de begeleiding en opleiding van werknemers.

Ondanks het groot aantal merken dat hij verdeelt, heeft de Giniongroep, onder impuls van zijn afgevaardigd bestuurder, Stephane SERTANG, een opleidingsprogramma ontwikkeld dat elk personeelslid de kans biedt zich te ontplooien op professioneel en menselijk vlak en dit via een benadering die een reele verbetering van de capaciteiten en een volledig respect voor de eigen filosofie van elk merk verenigt.  

Ginion Group –www.giniongroup.be

Special FEDERAUTO Award 2012

Deze award wil personen, ondernemingen of organisaties in de schijnwerpers plaatsen die zich in het bijzonder onderscheiden hebben voor wat het promoten of het imago betreft van een van de sectoren die FEDERAUTO vertegenwoordigt.

Peeter HENNING is gepassioneerd door oude voertuigen en offert er al zijn vrije tijd aan op. Als voorzitter van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen en als lid van de Internationale Federatie voor Oude Voertuigen, heeft hij zich aan de zijde van FEDERAUTO in het bijzonder ingezet voor de analyse van de Belgische en Europese regelgevingskaders die het bezit, de reparatie en het gebruik van collectievoertuigen regelen.

Peeter HENNING –www.fbva.be

Speciale Prijs van de Jury van de FEDERAUTO Awards 2012

Deze prijs wordt uitzonderlijk toegekend aan een persoon, bedrijf of organisatie die nauw betrokken is bij de FEDERAUTO-sectoren.

De Jury van de FEDERAUTO Awards hield eraan Minister van Staat Herman DE CROO in de bloemetjes te zetten voor de grote betrokkenheid die hij aan de dag gelegd heeft in het mobiliteitsdomein en voor de veiligheidsaspecten die aan verplaatsingen in hun vele vormen zijn verbonden. Herman DE CROO is niet alleen gefascineerd door vervoer, maar heeft ook een passie voor moderne en oude wagens, zoals de rol bewijst die hij al jarenlang speelt in het beheer van het Autoworld-museum (Brussel) dat een ware tempel van de autogeschiedenis is.

Vandaar dat hij dus ook de Speciale Prijs van de Jury van de FEDERAUTO Awards 2012 in ontvangst mocht nemen.