Opinie: motorrijders en doden in het verkeer
Foto: © www.vroom.be
Iedereen heeft de slechte cijfers van 2011 over de veiligheid op onze wegen kunnen lezen in de pers. Ze worden volop geanalyseerd: het weer wordt aangehaald en speelt ongetwijfeld een rol, de slechte staat van de wegen ontsnapt niet aan de waarnemers en natuurlijk worden de motorrijders gestigmatiseerd.

De commentaren lopen als een trein (de kracht van de vox populi op internetfora!) en behalve de losse omgang met de spelling valt op dat de bekende redeneringen nauwelijks verlaten worden. Enkele motorrijders voelen zich aan de schandpaal genageld en (veel) automobilisten bewijzen nogmaals hun gebrek aan kennis over en hun misprijzen voor motorrijden.

Een moto laat zich niet besturen zoals een auto en heeft niet dezelfde bandenafdruk als een auto op het asfalt. Ook de acceleraties zijn niet te vergelijken. De wegcode en de inrichting van de openbare weg houdt in het algemeen geen rekening met de bijzonderheid van tweewielers. Jammer dat we automobilisten niet kunnen dwingen om eens een motorfiets te ervaren, zodat ze meer rekening kunnen houden.

Natuurlijk nemen sommige motorrijders risico's, maar om welk percentage gaat het? Voor de meeste ongevallen met moto's zijn automobilisten verantwoordelijk, dat staat vast. Gevaarlijk gedrag op de moto brengt vaak alleen de bestuurder zelf en zijn passagier in gevaar en dat is zeker niet het geval bij auto's. Riskante inhaalmanoeuvres die eindigen in een frontale botsing die het leven kost van meerdere inzittenden in beide voertuigen, de macht over het stuur verliezen en in een groep voetgangers of fietsers belanden: de tol van een auto-ongeval is vaak veel zwaarder.

Ja, we kunnen de voorwaarden om een motorijbewijs te krijgen nog verstrengen, met de beste bedoelingen. Zal dat volstaan? Hoeveel 16-jarigen zie jij op een bromfiets? Kijk naar de schoolpoorten: enkele scooters en dan heb je het wel gehad. Nochtans zouden we rijden met een gemotoriseerde tweewieler moeten aanmoedigen vanaf 14 jaar en de jongeren zin geven om zich op deze manier te verplaatsen. Het is een ideale piste voor de toekomstige mobiliteit, kijk maar naar de enorme interesse van autoconstructeurs in tweewielers (BMW, Honda, Peugeot, Mini, smart, .). Deze jongeren zouden allemaal automobilisten worden die beide werelden kennen en meer rekening mee kunnen houden in hun gedrag op de weg.

Motorrijden houdt meer risico's in dan autorijden, dat moeten we niet ontkennen. Het probleem ligt bij de acceptatie van dat risico in onze samenleving. Is motorrijden nog aanvaardbaar in een maatschappij die verzandt in een bureaucratie en die het normaal vindt om klacht in te dienen tegen een school omdat er sneeuw ligt op de speelkoer of een televisiejournaal te openen met het nieuws dat een sociaal netwerk plat heeft gelegen? O tempera, o mores .

Opinie: waar is de passie?

Opinie: onze ministers hebben het weer niet begrepen

Opinie: een wereld vol hulpbehoevenden

Opinie: zone 30 in Brussel

Opinie: elektronische rijhulpen