Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandag 1 februari om 20 uur. Op de agenda onder meer een nieuwe naam voor het stationsplein, een intentieverklaring rond de veiligheid van de stationsomgevingen in de regio en de oprichting van de vzw Econa.