Drankreglement

Het nieuwe drankreglement dat van kracht was tijdens de jaarmarkt werd goed opgevolgd. Uitbaters van kraampjes waren verplicht om naast alcoholische dranken ook niet-alcoholische drank en eten aan te bieden. De regeling werd ingevoerd omdat er vorig jaar overlast was van dronken mensen.