Rijexamen

Commissaris op rust Freddy Sonneville geeft van 19 tot en met 23 december in de refter van het IMI-Ledeberg opnieuw een gratis vijfdelige lessenreeks als voorbereiding op het theoretische rijexamen. Inschrijven vanaf 1 december op

0496-12.92 ...