PC-cursussen

Het gemeentebestuur organiseert opnieuw een initiatiecursus informatica voor senioren. De lessenreeks omvat 16 lessen en gaat van start op woensdag

13 januari 2010. Inschrijven via de invulstrook ...