AZ Alma wijzigt parkeersysteem

AZ Alma wil de parkeerproblematiek aan het ziekenhuis oplossen en voert daarbij een nieuwe retributieaanpak in. Bovendien wordt maandag gestart met de aanleg van een extra personeelsparking voor dertig voertuigen in de Koning Albertstraat.

Het wordt almaar moeilijker om op de parking van het AZ Alma overdag een parkeerplaats te vinden. Een van de oorzaken daarvan is de toename van langparkeerders die de Alma-parking beschouwen als goedkoop ...