Mobiliteit

De gemeente neemt de mobiliteit onder de loep. Rond het parkeerbeleid, trage wegen, openbaar vervoer en verblijfsgebieden hadden al ronde tafels plaats. Het schepencollege kreeg intussen de eerste verslagen van die inspraakmomenten voor de bevolking. In samenwerking met de vzw Trage Wegen worden inmiddels ook alle trage wegen in de gemeente in kaart en beeld gebracht. (hwr)