INSPIRATIE ZOEK

(T)ja!?

De ondraaglijke lichtheid van de verkiezingsslogan.De verkiezingscampagnes zijn van start gegaan en dat zullen we nauwelijks geweten hebben, tenminste als we afgaan op de eerste slogans, affiches en advertenties ...