Huldiging

Harry Beuckelaers, oud-schepen in het Puurse gemeentebestuur en oud-provincieraadslid, werd in Sint-Amands door Toerisme Klein-Brabant Scheldeland vzw gehuldigd als erelid voor zijn belangstelling, inzet en verdiensten voor toerisme in Klein-Brabant. evr