De daling van het aantal werklozen is in Vlaanderen bijna dubbel zo sterk als in Wallonië.

ARBEID

Vlaanderen telde eind oktober 173.476 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er 35.319 of 16,9 procent minder dan een jaar geleden. Daarmee heeft Vlaanderen het laagste werkloosheidspeil bereikt sinds oktober 2000, zeven jaar geleden (zie grafiek).

De daling is zonder meer spectaculair. Nauwelijks drie jaar geleden, in 2004, waren er nog ruim 244.000 werklozen, of 71.000 meer dan nu.

Uit de cijfers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB blijkt dat de daling zich doorzet in alle categorieën. In vergelijking met oktober vorig jaar is het aantal jonge werkzoekenden (-25jaar) met 19,7 procent gedaald, tot 37.077. Maar ook bij de 50-plussers was er, al voor de zesde maand op rij, een daling met 4,7 procent.

Hierdoor bedraagt de globale Vlaamse werkloosheidsgraad -dat is de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de totale beroepsbevolking- nu nog 6,12 procent, tegen 7,47 procent in oktober 2006.

Bij de mannen ligt de werkloosheid het laagst, met 5,18 procent, tegen 7,26 procent bij de vrouwen. In een aantal Vlaamse subregio's is de werkloosheid bij de mannen zelfs tot beneden 4procent gezakt, zoals in Kortrijk-Roeselare en in Brugge. Maar ook in economisch minder sterke regio's zijn er bijna geen werkloze mannen meer. In Tongeren bijvoorbeeld zijn het er minder dan 5procent. En in Leuven zijn er minder dan 5procent werkloze vrouwen.

Het allerhoogste werkloosheidscijfer is weggelegd voor de vrouwen in Antwerpen, met 9,46 procent. In geen enkeleVlaamse regio ligt de werkloosheid dus nog hoger dan 10procent.

In Wallonië is dat wel het geval, ook al gaan de werkloosheidscijfers in het Waals Gewest eveneens omlaag. Maar de daling is er minder sterk dan in Vlaanderen.

De Waalse arbeidsdienst Forem telde eind oktober 208.530 werklozen met een uitkering en 23.974 jonge schoolverlaters zonder baan. Of een totaal van 232.504 niet-werkende werkzoekenden.

Dat waren er 9,4 procent of 23.822 minder dan een jaar geleden, in oktober 2006.

De werkloosheidsgraad voor het volledige Waals Gewest staat nu op 15,4 procent. (jir)

www.vdab.be