Alternatieven op tafel voorwinkelsluitingen bij Carrefour

De vakbonden bij de warenhuisketen Carrefour hebben sinds gisteren opnieuw ‘een sprankeltje hoop' dat de directie gedeeltelijk zal terugkomen op haar forse herstructureringsplan. Ze zijn tevreden dat de topmanager van Carrefour, Gérard Lavinay, de alternatieve voorstellen van de vakbonden ernstig neemt.

Lavinay zelf toonde zich gisteren op een bijeenkomst van de ondernemingsraad tevreden over de ‘constructieve' inbreng van het personeel dat hij in de voorbije weken heeft ontmoet tijdens een ronde ...