Cabaret

Geert Hoste verliest zijn onschuld

Geert Hoste wordt scherper met de jaren. In talloze woord- en zinspelingen spaart hij in zijn nieuwe voorstelling kerkleiders noch staatslieden.

© Dominique Dierick

Van onze medewerkerVan bospoeper naar bispoeper, van spoed naar speed (Kim Geybels), mens sana in campari soda (over Michel Daerden), bpost is b-lachelijk: Geert Hoste grossiert in Vulkaan ...

Niet te missen