Werkuren personeel

Het gemeentebestuur komt terug op een eerdere beslissing om het aantal werkuren voor bedienden en arbeiders gelijk te schakelen op 36 uur. ‘De arbeiders die meer uren presteren, zijn geen vragende partij meer omdat ze daardoor hun zomerregeling zouden verliezen', zegt personeelsschepen De Smet.