Werken Bermijnstraat

In de Mgr. Bermijnstraat worden in het najaar de zich in slechte staat bevindende voetpaden en opritten heraangelegd in betondallen en -klinkers. Ook de boordstenen langs de baan worden herplaatst. De kostprijs wordt geraamd op 40.000euro.