Zestig procent van de werklozen die hulp krijgen van private arbeidsdiensten, vinden een baan.

De rol van private arbeidsdiensten in de begeleiding van werklozen is relatief nieuw. Het aloude overheidsmonopolie op arbeidsbemiddeling werd pas in 1997 opgeheven. Sindsdien is een grote weg afgelegd, vindt Jan Denys, manager public affairs bij Randstad.

‘Tien à vijftien jaar geleden was het water nog heel diep tussen de publieke arbeidsdienst in Vlaanderen, de VDAB, en de private bemiddelaars. Onder impuls van VDAB-topmanager Fons Leroy is het wederzijdse wantrouwen weggewerkt en sinds enkele jaren is er zelfs sprake van een intense samenwerking. De VDAB beseft niet alle begeleidingsopdrachten alleen aan te kunnen en steunt voor de uitvoering ervan steeds meer op private partners.'

Dat kunnen (lokale) non-profitorganisaties zijn, ook wel derden genoemd, of commerciële bedrijven zoals uitzendkantoren. De begeleiding van welomschreven groepen werklozen wordt door de VDAB via zogenaamde tenders aan kandidaat-partners toegewezen.

Twee van de Vlaamse pioniers inzake private arbeidshulp, InstantA en Randstad Diversity, behoren tot de grootste uitvoerders van die tenders. Ze brengen vandaag op een symposium met Vlaamse beleidsmakers verslag uit over hun inbreng bij de integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

InstantA is een samenwerkingsverband tussen de vzw Labor X en de uitzendbedrijven T-Interim en Tempo-Team. Begonnen als een Antwerps project voor kansarme jongeren, telt InstantA vandaag kantoren in zes (grote) steden.

Volgens Philippe Melis, social projects manager van Tempo-Team, is InstantA jaarlijks goed voor de begeleiding van ruim 3.400 werklozen. Het gaat om een ‘moeilijke' doelgroep van langdurige werklozen (meer dan 15 maanden zonder job), van wie 60 procent van allochtone afkomst is en 40 procent zonder diploma de schoolbanken heeft verlaten.

Toch slagen de 25 medewerkers erin om bijna de helft – 43 tot 50 procent – aan een (weliswaar tijdelijke) baan te helpen, meestal in uitvoerende arbeidersfuncties (productiearbeider, magazijnier, poetshulp).

Randstad Diversity (39 medewerkers) is jaarlijks goed voor 3.250 begeleide werklozen, zegt manager Sabine Lambrichts. Het gaat vooral om jonge werklozen, in uitvoering van het speciale jeugdwerkplan in de grote Vlaamse steden.

In deze doelgroep kan Randstad Diversity tot 65 procent aan een (vaste) baan helpen. Daarmee wordt de ambitieuze VDAB-norm vlot behaald.