Sportbeleid

Het schepencollege heeft voor de komende jaren een sportbeleid klaar. Schepen Leo Szapinsky (CD&V) probeert de bedrijven te overtuigen van de noodzaak tot sporten. Ook andere privé-partners krijgen meer betrokkenheid. De Vlaams Belang-fractie binnen de gemeenteraad wil dat niet-sporters aangezet worden tot beweging, merkt op dat de wandelpaden slecht bewegwijzerd zijn en dat de communicatie rond de nochtans talloze mogelijkheden erg gebrekkig is. (mss)