Oppositie vindt nieuwbouw te duur

Veel woorden wil gemeenteraadslid in de oppositie Leopold Rutten (VLD) niet vuil maken aan een discussie voor of tegen het nieuwe gemeentehuis: 'Het staat er nu toch en de meerderheid beslist. Het is zeker een geweldig gebouw met veel open ruimte. Misschien wel te veel, want hoe gaat men het gebouw kunnen verwarmen? Als oppositie hebben we het altijd moeilijk gehad met het kostenplaatje van de nieuwbouw. Er moest zeker iets gebeuren, maar ons voorstel was het oude schoolgebouw te renoveren. Met het verdwijnen van het oude gemeentehuis, verdwijnt ook een stuk historisch erfgoed'.

Bij het Vlaams Belang spreekt Ria Gijbels duidelijke taal: 'Een nieuwbouw was totaal overbodig. Renoveren van ...